Nyheter för Dig?

CoolCompany tillhandahåller nyheter i speciella grupper på Facebook.
Kan här finnas något som Du skulle vilja följa? Be om att få bli medlem i en eller
flera grupper. Och du – sprid gärna länkarna till andra! Delad glädje är dubbel glädje.
Observera – Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna se grupperna.

 1. Nyheter som Formar Sverige
  https://www.facebook.com/groups/NyheterSomFormarSverige/
 2. Nyheter som Formar Israel
  https://www.facebook.com/groups/NyheterSomFormarIsrael/
 3. Spaning på Artificiell Intelligens
  https://www.facebook.com/groups/ArtificiellIntelligens/
 4. Spaning efter Fondtips
  https://www.facebook.com/groups/fondtips/
 5. NPF i Media
  https://www.facebook.com/groups/NPFiMEDIA/
 6. Startup Factory Sweden
  https://www.facebook.com/groups/StartupFactorySweden/
 7. Smarta hem
  https://www.facebook.com/groups/SmartHomeDigitalSystem/

 


Dessutom finns sidan Overview Varberg. Här begär du inte medlemskap utan gillar bara sidan för att få ta del av flödet.
https://www.facebook.com/overviewvarberg/


Nyheterna är i en första fas inhämtade med AI-assistans genom tjänsten MyNewsFlash. De filtreras sedan av en mänsklig hjärna, vars ägare sedan publicerar så att nyhetskonsumenten verkligen kan specialisera sig med minsta möjliga ansträngning.

https://mynewsflash.se/